Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt
Tehtävä Yhteystiedot
Puheenjohtaja Reijo Hietanen
Varapuheenjohtaja Keijo Olander
Sihteeri Juha-Matti Huusari
Kilpailusihteeri Pasi Huuhtanen
Rahastonhoitaja
Jäsensihteeri
Raimo Vuoriniemi
Teknisenvaliokunnan PJ Pentti Elo
RR-yhteyshenkilö Harri Lattunen
Julkisuus ja näkyvyys vastaava Osmo Leikko
Projektit Timo Kokkonen
Kunniapuheenjohtaja
(toimihenkilö)
Simo Nieminen
Toiminnantarkastaja
(toimihenkilö)
Päivi Myllymäki
Toiminnantarkataja
(toimihenkilö)
Tapio Myllymäki
Toiminnantarkastaja (varalla)
(toimihenkilö)
Kaarlo Salonen
Teknisenvaliokunnan jäsen
(toimihenkilö)
Ismo Hakamäki
Teknisenvaliokunnan jäsen
(toimihenkilö)
Janne Leiman